Switchen tussen ophalen, scannen en doorsturen van post